Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
[ Autor(Asc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zvejška F.  1950.  Průvan ve skalních puklinách. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Krápníkové zjevy v permském útvaru. Československý kras. (3)
Zlatník A.  1950.  Ochrana přírodních památek v Moravském Krasu. Československý kras. (3)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně Dominův sklep. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně u Jevišovic. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1982.  Klemperka - jeskyně v CHKO Kokořínsko. Československý kras. (33)
Zimerman V.  1986.  Jeskyně v okolí obce Kaniny. Československý kras. (37)
Z
Zelík J.  1962.  Moravský kras v roce 1961 navštívilo půl milionu lidí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 6(1)
Zelík J.  1965.  Za zesnulým univ. prof. PhDr. Josefem Skutilem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(zvláštní číslo)
Zelík J.  1959.  Zajímavý nález v Ostrově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(3)
Zázvorka V.  1951.  K Petrbokově sedmdesátce. Československý kras. (4)
Zázvorka V.  1951.  Předběžná zpráva o nálezích fosilních kostí na Zlatém koni u Koněprus. Československý kras. (4)
Zapletal K.  1948.  Jak vznikl Moravský kras. Československý kras. (1)
W
Wójcik Z.  1958.  Speleologické výzkumy v Polsku. Československý kras. (11)
Wójcik Z.  1973.  Studium fosilního krasu v Polsku (Studia nad krasem kopalnym w Polsce). Československý kras. (25)
Walczak W.  1958.  Jeskyně Radochowska - největší krasová jeskyně v polských Sudetech. Československý kras. (11)
Wagner J.  1978.  Zpráva o historii výzkumů pseudokrasových jeskyní v Beskydech. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Wagner J.  1984.  Vývoj a morfologie pseudokrasových forem vnějšího flyšového pásma Západních Karpat. Československý kras. (34)
Wagner J.  1978.  Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras. (30)
Wagner J.  1985.  Expedice Pyreneos 83. Československý kras. (36)
Wagner J.  1984.  Výzkum velehorského krasu Západního Kavkazu. Československý kras. (34)
Wagner J.  1978.  Zpráva o činnosti Speleologického klubu ORCUS v Bohumíně. Československý kras. (30)
Wagner J, Šromová L.  1978.  Příspěvek k problematice psychických a fyzických změn účastníků speleologických sestupů. Československý kras. (30)
Wagner J.  1986.  Nové objevy jeskyní v Moravskoslezských Beskydech. Československý kras. (37)

Stránky