Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Babor JF.  1948.  "Limnaea nouletianna antt." na Slovensku. Československý kras. (1)
Babor JF.  1950.  Malakozoologické sběry od Domaniže u Považské Bystrice na Slovensku. Československý kras. (3)
Babor JF.  1948.  O podzemných, jaskynných a hlbinných mäkkýšoch. Československý kras. (1)
Babor JF.  1948.  Vzájemné pripodobňovanie jaskynních živočichov. Československý kras. (1)
Baláč V, Březa J.  1953.  Nová jeskyně u Březiny poblíže Křtin. Československý kras. (6)
Balatka B.  1958.  Vznik poljí a denudace v krasových oblastech. Československý kras. (11)
Balatka B.  1962.  K otázkám výzkumu krasu geofyzikálními metodami. Československý kras. (14)
Balatka B, Sládek J.  1975.  Pseudokrasové výklenky v údolí Jizery na Mnichovohradišťsku. Československý kras. (27)
Balatka B.  1957.  Krasové zjevy ve střední Asii. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1957.  Cvijičův ústav pro výzkum krasu. Československý kras. (10/1)
Balatka B.  1958.  Geomorfologické problémy řeckých jezer. Československý kras. (11)
Balatka B, Sládek J.  1968.  Závrty v pískovcích Jičínské pahorkatiny . Československý kras. (20)
Balatka B.  1959.  Krasové rajóny v Baškirské ASSR. Československý kras. (12)
Balatka B, Sládek J.  1973.  Poloslepé údolí v kvádrových pískovcích Žehrovské plošiny. Československý kras. (25)
Balatka B.  1957.  O významu říční erose v krasových oblastech. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1958.  Pobřežní kras v Zakaspicku. Československý kras. (11)
Balatka B.  1962.  Otázky paleografie krasu na příkladu středního Povolží. Československý kras. (14)
Balatka B.  1957.  Chemický proces rozpoouštění vápenců a vliv hornin na vývoj krasu. Československý kras. (10/2)
Balatka B.  1959.  Metody používané při výzkumu krasu. Československý kras. (12)
Balatka B, Sládek J.  1963.  Vývoj údolí v pseudokrasových horninách jihovýchodní části Polomených hor. Československý kras. (15)

Stránky