Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Asc)] Rok
Journal Article
Sládek J.  1957.  Význam speleologického bádání pro geomorfologii. Československý kras. (10/2)
Franke H.  1968.  Význam radiouhlíkové metody pro datování krasových procesů (německy). Československý kras. (20)
Ložek V, Skřivánek F.  1965.  Význam puklin a jejich výplní pro časové zachycení krasových pochodů. Československý kras. (17)
Vašátko J.  1973.  Význam měkkýšů pro výzkum Moravského krasu. Speleologický věstník. (2/1973)
Ložek V.  1978.  Význam kvartérních uloženin v krasu pro poznání vývoje krajiny. Speleologický věstník. (11/1978)
Ložek V.  1972.  Význam krasu pro poznání přírodní historie krajiny (The Importance of Karst for the Study of the Development of the Landscape) . Československý kras. (24)
Šilar J.  1963.  Význam krasu při stavbě vodohospodářských a hydroenergetických děl. Československý kras. (15)
Kukla J, Ložek V.  1968.  Význam krasových oblastí pro poznání poledové doby. Československý kras. (20)
Ložek V.  1959.  Význam krasových oblastí pro paleontologii kvartéru (The Importance of Karst Areas of Quarternary Palaeontology). Československý kras. (12)
Petrbok J.  1953.  Význam jeskyně u Bains-Romains v Alžíru pro poznání stratigrafické chronologie kaenozoika. Československý kras. (6)
Přibyl J.  1977.  Výzkum vývěru říčky Punkvy v přítokové stěně propasti Macocha v Moravském krasu. Československý kras. (29)
Wagner J.  1984.  Výzkum velehorského krasu Západního Kavkazu. Československý kras. (34)
Rejman P.  1973.  Výzkum v závrtu 237 na Ostrovské plošině v Moravském krasu. Speleologický věstník. (3/1973)
Skřivánek F.  1959.  Výzkum propasti Veľká Bikfa v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (12)
Skřivánek F.  1958.  Výzkum propastí severní části Silické planiny v Jihoslovenském krasu (The Investigation of Chasms situated in the Northern Part of the Plateau of Silica in the South-Slovakian kars). Československý kras. (11)
Skřivánek F.  1957.  Výzkum propasti Ohniště v Liptovském krasu. Československý kras. (10/1)
Erdös M, Lysenko V.  1965.  Výzkum propastí jižní části Plešivecké planiny. Československý kras. (17)
Přibyl J.  1965.  Výzkum propasti Barazdaláš v severní části Silické planiny v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (17)
Skřivánek F.  1963.  Výzkum propasti Abisso degli Orridi v Apuánských Alpách. Československý kras. (15)
Přibyl J.  1963.  Výzkum propadání v Plánivách v severní části Moravského krasu. Československý kras. (15)
Ložek V.  1989.  Výzkum převisu ve skalní skupině Tři panny na Pálavě. Československý kras. (40)
Lysenko V.  1969.  Výzkum Plešiveké planiny ve Slovenském krasu v letech 1965 - 1968. Československý kras. (21)
Bauerová Z, Zima J.  1988.  Výzkum netopýrů v jeskyni Býčí skála v letech 1977-1986. Československý kras. (39)
Štelcl O.  1975.  Výzkum krasu na Moravě v roce 1974. Československý kras. (27)
Štelcl O.  1974.  Výzkum krasu na Moravě v roce 1973. Československý kras. (26)

Stránky