Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wagner J.  1984.  Expedice Kizil Koba 1982 . Československý kras. (35)
Wagner J.  1978.  Zpráva o historii výzkumů pseudokrasových jeskyní v Beskydech. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Wagner J.  1984.  Vývoj a morfologie pseudokrasových forem vnějšího flyšového pásma Západních Karpat. Československý kras. (34)
Wagner J.  1978.  Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras. (30)
Wagner J.  1985.  Expedice Pyreneos 83. Československý kras. (36)
Wagner J.  1984.  Výzkum velehorského krasu Západního Kavkazu. Československý kras. (34)
Wagner J, Šromová L.  1978.  Příspěvek k problematice psychických a fyzických změn účastníků speleologických sestupů. Československý kras. (30)
Wagner J.  1978.  Zpráva o činnosti Speleologického klubu ORCUS v Bohumíně. Československý kras. (30)
Walczak W.  1958.  Jeskyně Radochowska - největší krasová jeskyně v polských Sudetech. Československý kras. (11)
Wójcik Z.  1958.  Speleologické výzkumy v Polsku. Československý kras. (11)
Wójcik Z.  1973.  Studium fosilního krasu v Polsku (Studia nad krasem kopalnym w Polsce). Československý kras. (25)
Z
Zapletal K.  1948.  Jak vznikl Moravský kras. Československý kras. (1)
Zázvorka V.  1951.  K Petrbokově sedmdesátce. Československý kras. (4)
Zázvorka V.  1951.  Předběžná zpráva o nálezích fosilních kostí na Zlatém koni u Koněprus. Československý kras. (4)
Zelík J.  1959.  Zajímavý nález v Ostrově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(3)
Zelík J.  1962.  Moravský kras v roce 1961 navštívilo půl milionu lidí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 6(1)
Zelík J.  1965.  Za zesnulým univ. prof. PhDr. Josefem Skutilem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(zvláštní číslo)
Z
Zimerman V.  1990.  Jeskyně u Jevišovic. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1982.  Klemperka - jeskyně v CHKO Kokořínsko. Československý kras. (33)
Zimerman V.  1986.  Jeskyně v okolí obce Kaniny. Československý kras. (37)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně Dominův sklep. Československý kras. (41)
Zlatník A.  1950.  Ochrana přírodních památek v Moravském Krasu. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Průvan ve skalních puklinách. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Krápníkové zjevy v permském útvaru. Československý kras. (3)

Stránky