Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Journal Article
Čujan J.  1971.  Dolová propadlina ve Vlastějovicích. Československý kras. (23)
Skřivánek F.  1982.  Dr. Anton Droppa, CSc., šedesátníkem. Československý kras. (33)
Skutil J.  1959.  Dr. M. Remeš a moravská speleologie. Československý kras. (12)
Bosák P, Nekovařík Č.  1978.  Drobné krasové jevy v krystalických vápencích u Lysic na Moravě. Československý kras. (30)
Vítek J.  1982.  Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravy na Chotěbořsku. Československý kras. (33)
Vítek J.  1988.  Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky. Československý kras. (39)
Louček D.  1957.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii. Československý kras. (10/4)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Mlčoch B.  1972.  Durmitor. Československý kras. (24)
Němec F, Panoš V, Štelcl O.  1967.  Duté aragonitové stalagmity z jeskyně "La Gran Caverna de Santo Tomás" na západní Kubě . Československý kras. (19)
Skutil J.  1948.  Dva vzácné paleontologické nálezy z jeskynního diluvia ludmirovského. Československý kras. (1)
Raušer J.  1976.  Dvacet let biospeleologického výzkumu v CHKO Moravský kras. Speleologický věstník. (5/1976)
Dvořák J.  1976.  Dvacet let geologického výzkumu Ústředního ústavu geologického v Moravském krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Quitt E.  1976.  Dvacet let klimatologického výzkumu v Moravském krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1976.  Dvacet let Krasové komise při ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Štelcl O.  1976.  Dvacet let rozvoje organizace Moravský kras. Speleologický věstník. (5/1976)
Vodička J.  1976.  Dvacet let vyhlášení ochrany Moravského krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1976.  Dvacet let výzkumu krasu v Geografickém ústavu ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Ženiš P, Gaál Ľ.  1984.  Dve geologicky významné jaskyne v Drienčanskom krase. Československý kras. (35)
Daněček V.  1988.  Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou. Československý kras. (39)
Sládek J.  1957.  Dynamické procesy v alpských jeskyních. Československý kras. (10/2)
Šípka E.  1982.  Dynamika návštevnosti a sféry vplyvu slovenských jeskýň v decéniu 1970 - 1979. Československý kras. (33)
Ložek V.  1966.  Epiatlantikum. Československý kras. (18)
Cílek V, Fábry J.  1989.  Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu. Československý kras. (40)
Štelcl O.  1960.  Eroze v krasových oblastech různých klimatických zón. Československý kras. (13)

Stránky