Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Burkhardt R.  1948.  Zpráva o nivelaci v Křtinském údolí ve dnech 17.-20.7.1948. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1958.  Rudické propadání a problém Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 2(2)
Burkhardt R.  1953.  K otázce intaktních neogenních sedimentů v některých údolích Moravského krasu. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1948.  "Atentát" na Křtinský problém. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1960.  Feitlova teorie a dnešní obraz neznámého krasového podzemí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 4(2)
Burkhardt R.  1959.  Problém ponorného Jedovnického potoka v Moravském krasu (Problems of the Jedovnice Lost River in the Moraviam Karst). Československý kras. (12)
Burkhardt R.  1950.  Další prehistorický nález z Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1951.  Příspěvek k výškopisu Moravského krasu a k jeho historii. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1954.  Ke zprávě o jeskyni Na Pomezí. Československý kras. (7)
Burkhardt R.  1949.  Terasy a speleogenese. Československý kras. II/7-8
Burkhardt R.  1958.  Zpráva o výzkumu jeskyně Na Turoldu u Mikulova v Jihomoravském krasu. Československý kras. (11)
Burkhardt R.  1948.  Ještě k problému "Harbechů". Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1950.  Příspěvek k výzkumu říčních teras v krasových žlebech. Československý kras. (3)
Burkhardt R, Kocman B.  1950.  Povodňové úkazy v Rudici u Jedovnic r. 1927 a jejich vysvětlení. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1960.  Sedimentárně petrografický příspěvek k problému Jedovnického propadání. Československý kras. (13)
Burkhardt R.  1965.  Slovníček geologických názvů z Adamova. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(1)
Burkhardt R.  1968.  Hydrogeologická zonálnost v karbonátových horninách. Československý kras. (20)
Burkhardt R.  1953.  Jednotný klíč geologických značek. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1948.  Nové očíslování jeskyní v Josefském údolí. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1959.  Je u Habrůvky nejhlubší propast v ČSR? - 1. pracovní zpráva o závrtu u Klostermannovy studánky Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(4)
Burkhardt R.  1950.  K rozšíření krasových zjevů na Olomoucku. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1965.  Deset let "Údolí Křtinského potoka". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(4)
Burkhardt R.  1951.  Rozřešená záhada "Salmova Výpustku" v Moravském Krasu. Československý kras. (4)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1972.  Zpráva o průzkumné činnosti Speleologického klubu v Brně za rok 1971. Československý kras. (24)
Burkhardt R.  1959.  Rudická plošina - nové východiště objevů jeskyní Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(1)

Stránky