Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
Autor [ Nadpis(Desc)] Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Burkhardt R.  1950.  Další prehistorický nález z Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Šilar J, Ložek V.  1988.  Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin). Československý kras. (39)
Petrbok J.  1951.  Daudebardia rufa Férussac novým měkkýšem pro český plistocen. Československý kras. (4)
Skřivánek F.  1978.  Dějiny speleologie na území ČSSR. Československý kras. (30)
Skřivánek F.  1982.  Dějiny speleologie v Rakousku. Československý kras. (33)
Droppa A.  1955.  Demänovská ľadová jakyňa. Československý kras. (8,9)
Ložek V.  1974.  Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa (Kras a problém středoevropské stepi). Československý kras. (26)
Glozar P.  1978.  Deset let průzkumu jeskyně Piková dáma. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)
Burkhardt R.  1965.  Deset let "Údolí Křtinského potoka". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(4)
Tomek Č.  1974.  Detailní tíhové měření nad Mladečskými jeskyněmi. Československý kras. (30)
Petrbok J.  1951.  Dikobraz novým ssavcem mor. plistocenu. Československý kras. (4)
Skřivánek F.  1985.  Doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., šedesátníkem. Československý kras. (36)
Chovan A.  1982.  Dodatok k práci A. Droppy: Jasknye južnej časti Slovenského raja. Československý kras. (32)
Petrbok J.  1954.  Dolní věstonice. Československý kras. (7)
Čujan J.  1971.  Dolová propadlina ve Vlastějovicích. Československý kras. (23)
Skřivánek F.  1982.  Dr. Anton Droppa, CSc., šedesátníkem. Československý kras. (33)
Skutil J.  1959.  Dr. M. Remeš a moravská speleologie. Československý kras. (12)
Bosák P, Nekovařík Č.  1978.  Drobné krasové jevy v krystalických vápencích u Lysic na Moravě. Československý kras. (30)
Vítek J.  1982.  Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravy na Chotěbořsku. Československý kras. (33)
Vítek J.  1988.  Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky. Československý kras. (39)
Louček D.  1957.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii. Československý kras. (10/4)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Mlčoch B.  1972.  Durmitor. Československý kras. (24)
Němec F, Panoš V, Štelcl O.  1967.  Duté aragonitové stalagmity z jeskyně "La Gran Caverna de Santo Tomás" na západní Kubě . Československý kras. (19)
Skutil J.  1948.  Dva vzácné paleontologické nálezy z jeskynního diluvia ludmirovského. Československý kras. (1)

Stránky