Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1450 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Balatka B, Sládek J.  1975.  Pseudokrasové výklenky v údolí Jizery na Mnichovohradišťsku. Československý kras. (27)
Balatka B.  1957.  Krasové zjevy ve střední Asii. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1957.  Cvijičův ústav pro výzkum krasu. Československý kras. (10/1)
Balatka B.  1958.  Geomorfologické problémy řeckých jezer. Československý kras. (11)
Balatka B, Sládek J.  1968.  Závrty v pískovcích Jičínské pahorkatiny . Československý kras. (20)
Balatka B.  1959.  Krasové rajóny v Baškirské ASSR. Československý kras. (12)
Balatka B.  1957.  O významu říční erose v krasových oblastech. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1958.  Pobřežní kras v Zakaspicku. Československý kras. (11)
Balatka B.  1962.  Otázky paleografie krasu na příkladu středního Povolží. Československý kras. (14)
Balatka B, Sládek J.  1973.  Poloslepé údolí v kvádrových pískovcích Žehrovské plošiny. Československý kras. (25)
Balatka B.  1957.  Chemický proces rozpoouštění vápenců a vliv hornin na vývoj krasu. Československý kras. (10/2)
Balatka B.  1959.  Metody používané při výzkumu krasu. Československý kras. (12)
Balatka B, Sládek J.  1963.  Vývoj údolí v pseudokrasových horninách jihovýchodní části Polomených hor. Československý kras. (15)
Balatka B.  1957.  Geomorfologické výzkumy v krasové oblasti u Aggteleku. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1958.  Jeskyně Medvedica v Ogulinu. Československý kras. (11)
Balatka B.  1959.  Nové výzkumy speleologicko-stratigrafické. Československý kras. (12)
Balatka B.  1957.  Krasový a thermokrasový proces v oblastech věčné mrzloty. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1958.  Kras v Japonsku. Československý kras. (11)
Bauerová Z, Zima J.  1988.  Výzkum netopýrů v jeskyni Býčí skála v letech 1977-1986. Československý kras. (39)
Bednářová V.  1958.  Vývoj kartografického zobrazení Moravského krasu. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 2(4)
Beneš L, Havlíček D.  1986.  Jeskyně Tkibula-Dzevrula. Československý kras. (37)
Benický V.  1957.  Zpráva o činnosti Múzea Slovenského krasu za 1956. Československý kras. (10/3)
Benický V.  1953.  Nová jaskyňa v Liptovských Tatrách. Československý kras. (6)
Benický V.  1958.  Zpráva o činnosti Múzea Slovenského krasu za 1957. Československý kras. (11)
Benický V.  1959.  Jaskynná sústava Červenej skaly. Československý kras. (12)

Stránky